Ekonomisupport för småföretag sedan 1986...

Byrån ägs och drivs av Lars Enander och anlitas huvudsakligen av mindre företag och företagare, vanligtvis med enskild firma eller aktiebolag som företagsform.

Lars Enander är gymnasieekonom i botten och har därefter bl.a även genomgått av SRF anordnad utbildning, Legitimerad Redovisningskonsult – Huvudregeln (1999).

Verksamheten bedrivs i en äldre, centralt belägen fastighet, granne med Södertälje stadshus.